Bulgarian Business Consultants

Бизнес брокеридж

„Продажбата на действащ бизнес изисква посредничество от професионален бизнес брокер, който притежава необходимия опит и ниво на експертност при осъществяването на процеса. Поради тази причина, компанията създаде отделно звено - Бългериан Бизнес Брокерс ООД, което да се фокусира в посредническите услуги.

Най-новите предложения за сливания и придобивания са достъпни онлайн на www.BGBusinessBrokers.com